12 เดือนเกิด บริวารหรือคนรอบข้างนำโชคมาให้ การงานโดดเด่น

วันนี้ท่านมีอำ น า จและความสามารถในการปกครองดูแลผู้น้อยให้อยู่ในระเบียบวินัย ท่านไม่ควรแสดงความคิดเห็นใด ๆ แก่ผู้ที่ไม่สนิทสนมกันจริง ๆ มีรายจ่ายเกี่ยวแก่การบำรุงร่ า งกายให้แข็งแรง มีญาติมิตร หรือคนที่ท่านรักใคร่พอใจไปมาหาสู่ ญาติมิตรบางคนที่จากกันไปนาน ๆ ก็จะกลับมาหาท่าน

วันนี้ท่านจะทำกิจการใด ๆ  ได้รับความร่วมมือจากบริวารอย่างแข็งแรง แม้งานมาก ๆ ก็ทำสำเร็จได้โดยเร็ว ผู้ใหญ่สนใจในความสามารถพิเศษของท่าน เช่น เขาลืมกุญแจรถยนต์แล้วท่านเปิดประตูให้เขาได้ บริวารเกี่ยวข้องกับการเงินของท่านโดยไม่มีเลศนัย มีข่าวลือเกี่ยวกับที่อยู่ที่ดิน

กุมภ์

วันนี้ท่านจะได้รับความตื่นเต้นจากเหตุการณ์ที่เกิດแก่เพื่อนบ้ านใกล้เคียง เช่น เสียงเอะอะโวยวาย เป็นต้น ท่านควรระมัดs ะวั งตนเองพอสมควร มีปัญหาในเ รื่ อ งการเงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ พอสมควร จะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านเองก็ไม่พอใจ สิ่งสำคัญคืออาจมีข้าวของหายได้

มีน

วันนี้ท่านได้รับความนับถือและเชื่อถือจากบริวารที่อ่อนกว่า ชักชวนกันทำผลประโยชน์ใด ๆ เพื่อส่วนรวม ก็ได้ผลอย่างเต็มที่ ได้รับทรัพย์สินของท่านที่ตกอยู่ในมือผู้อื่นกลับคืน ของหายได้คืน และได้รับเงินตกเบิกต่าง ๆ ด้วย ไม่ควรอยู่นอกบ้ านในเวลากลางคืนโดยไม่จำเป็น รวมถึงการไปรับประทานอาหารนอกบ้ าน และเที่ยวกลางคืนด้วย

กันย์

วันนี้ท่านทำกิจการงานด้วยความสุขสนุกสนานและโดยความไม่ประมาท มีความระมัดs ะวั งตัวอยู่ตลอดเวลา มีเ รื่ อ งเอะอะตึงตังอะไรไม่ควรวิ่งออกไปดู ใครมานิ น ท าใครให้ท่านฟังไม่ควรสนใจ มีโอกาสที่จะได้ลาภลอย บริวารสูงอายุนำลาภมาให้ ญาติมิตรจากทางไกลไปมาหาสู่

ตุลย์

วันนี้ท่านจะมีค่าใช้จ่ายรายวันค่อนข้างสูง อาจมีความจำเป็นต้องหยิบยืมเงินออมมาใช้จ่าย ซึ่งทำให้ท่านเสียกำลังใจพอสมควร มีเ รื่ อ งยุ่งย ากทางการเรียนมากน้อยเท่าไรก็ตาม คนรักของท่านช่วยได้ทุกเ รื่ อ ง จะซื้อสินค้าบางอย่างเพราะเชื่อคำโฆษณา

พิจิก

วันนี้ท่านมีจิตใจสดชื่นแจ่มใส สามารถจัดการกับเ รื่ อ งการเงินและผลประโยชน์และรายได้ของส่วนตัวได้ มีศั ต รูอยู่บ้ าง แต่พวกเขาทำอะไรท่านไม่ได้ ปกครองผู้ที่อ่อนแอกว่าและบริวารได้ผลดี ควรดูแลบ้ านเรือนไม่ให้มีช่องว่างสำหรับคนที่คิดไม่ดี

ธนู

วันนี้ท่านแข็งแรงและมีพลานามัยดี ไม่ค่อยมีความอดทนในเ รื่ อ งยุ่งย ากต่าง ใครพูดจาไม่ถูกหูมักจะตอบโต้ ไม่ควรแสดงความรู้และความคิดเห็นต่าง ที่เกิດขึ้นในปัจจุบัน แม้แต่การแสดงสุนทรพจน์ หรือปาฐกถา ควรหยุดไว้ก่อน มีรายจ่ายสูงเพราะกิจการที่เกี่ยวแก่ผู้อื่น มีความคิดเห็นใหม่ ๆ เกี่ยวแก่ญาติหรือผู้ร่วมงาน

เมษ

วันนี้ท่านมีการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเสร็จสิ้น และออกมาได้ดี แต่ในเ รื่ อ งของงานเอกสา รที่ท่านไม่ถนัดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ตัวท่านจะได้รับเงินที่ยังเหลืออยู่หรือได้รับการชำระหนี้ บริวารจะนำโชคนำลาภมาให้กับตัวท่าน ในช่วงนี้จะมีปากเสียงหรือมีการขัดใจกับผู้ใหญ่ใกล้ชิดบางคน ซึ่งจะต้องใช้เวลานานที่จะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน

พฤษภ

วันนี้ท่านได้รับทราบเ รื่ อ งราวที่ไม่น่าพอใจหลายอย่าง ไม่ควรติดต่อพูดจาแสดงความคิดเห็นใด ๆ กับผู้อื่นมากนัก เพราะผลสะท้อนกลับมาตัวท่านทั้งสิ้น รายจ่ายของท่านในระยะนี้ซื้อเครื่องใช้เกี่ยวกับการบำรุงร่ า งกายของท่านเท่านั้น การเงินได้รับผลดีมาก ทรัพย์สินสิ่งของขนาดใหญ่ที่วางทิ้งไว้นอกบ้ านอาจหายได้

เมถุน

วันนี้ท่านจะได้ชมการแข่งขันกีฬาอย่างใกล้ชิด หรือการประมูลที่เต็มไปด้วยความทุ่มเท ได้ทราบข่าวบริวารเ จ็ บ ไ ข้ เหตุการณ์ต่าง ๆ ไม่ทำให้กิจการงานของท่านล่าช้าลง คนรับใช้ที่อยู่กับท่านมานาน ๆ นำของเก่ามาให้ด้วยความจงรักภักดี ใช้จ่ายด้วยความประหยัดอย่างยิ่ง ได้รับผลประโยชน์อย่างดีเยี่ยมจากงานเก่าที่ได้ริเริ่มไว้แล้ว

กรกฎ

วันนี้ท่านที่กำลังรอฟังข่าวดีอยู่คงต้องรอไปสักพักหนึ่ ง เพราะเ รื่ อ งต่าง ๆ ในระยะนี้มักมีความล่าช้า ที่รวดเร็วก็เร็วจนทำไม่ทัน มีโชคดีในเ รื่ อ งการเงิน ซึ่งคู่หมั้นคู่สมรสเป็นผู้นำมาให้ ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพวกบริวาร ผู้ใหญ่แผ่บารมีมาช่วย เหลือท่านเสมอ จะเกิດปากเสียงกับผู้อื่นได้โดยง่าย

สิงห์

Facebook Comments