ข่าววันนี้ » พระทุบไข่พญานาค เจอพระพุทธรูป-รูปปั้นพญานาค เรื่องจริง หรือ แหกตา (มีคลิป)

พระทุบไข่พญานาค เจอพระพุทธรูป-รูปปั้นพญานาค เรื่องจริง หรือ แหกตา (มีคลิป)

3 พฤศจิกายน 2018
185   0

เป็นคลิปที่คนกำลังแชร์สนั่นเมื่อมีพระรูปหนึ่ง ยกก้อนหินก้อนใหญ่ และอ้างว่าเป็นไข่พญานาค จากนั้นพระรูปนั้นก็เอาค้อนมาทุบก้อนหินจนแตก และเจอกับพระพุทธจิ๋วเนื้ออัญมณีสีขาวนวล และรูปปั้นพญานาคเนื้อสัมฤทธิ์ และอ้างของพวกนี้อยู่นำไข่พญานาค

ทำเอาชาวบ้านถึงกับแตกตื่นเลยทีเดียว ว่าในไข่พญานาคจะมีของพวกนี้อยู่จริง งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริง หรือเรื่องแหกตา เพราะดูจากคลิปแล้ว พอเห็นรูปปั้นพระ เห็นรูปปั้นพญานาคแล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนก็ต้อง มองบน แอบยิ้มมุมปากแบบเบาๆ  

เพชรพญานาค มณีนาคา ลูกแก้วนาคราช นั้นคืออะไร ?

ภพภูมิแห่งนาคนั้น มีลักษณะของรูปลักษณ์ เป็นงูใหญ่ บนหัวมีหงอน ที่คางมีเครา ลำตัวมีเกล็ดและปลายหางมีลวดลายงดงาม มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงตัวได้ เมื่องูนั้นมีเกล็ด ไว้ป้องกันกาย และสามารถลอกคราบได้ …. ดังนั้น “ มณีนาคา ” สัณฐานต่างๆก็คือเกล็ดตามลำตัวของพญานาค ซึ่งมีหลากหลายสี แล้วแต่บารมีของแต่ละตน เมื่อถึงวาระที่นาคนั้นพบเจอผู้ที่มีบุญบารมี หรือจะต้องสิ้นชีพลง ก็เนรมิตร่างกายถอดเกล็ด ที่เป็นเสมือนสมบัติอันล้ำค่า เพื่อมอบให้กับผู้มีบุญบารมี หรือลูกหลานที่มีความสัมพันธ์ไว้ครอบครอง ตามวาระแห่งบุญที่ได้สั่งสมมา โดยเกล็ดที่ถอดออกนั้นจะฝากไว้ในศิลาคอน เปลือกไม้ใต้น้ำ ในถ้ำ สถานที่ลึกลับ และดลจิตดลใจให้ผู้ที่มีบุญบารมีสัมพันธ์กัน ได้มาพบเจอ ดังนั้นผู้ที่ได้ครอบครองสมบัติแห่งเมืองบาดาลนั้น ไม่ใช่อัญมณีพลอยเนื้ออ่อนแต่อย่างใด …. แต่เป็น “ ธาตุกายสิทธิ์ ” ชิ้นส่วนแห่งนาค ที่มอบไว้ให้เป็นที่ระลึก สิ่งยึดเหนี่ยว เสริมสร้างญาณบารมี ให้กับผู้ที่ได้ครอบครอง

มณีนาคาสัณฐานต่างๆนั้นคือเกล็ดตามลำตัวของพญานาค ส่วนลูกแก้วนาคราช หรือ ดวงแก้วนาคราช คืออวัยวะต่างๆ ของพญานาคตนนั้นๆ ซึ่งการนำไปใช้ก็แตกต่างกันตามความเหมาะสม … เกล็ดหรือเพชรพญานาค สามารถนำไปทำเป็นเครื่องประดับติดตัวได้ ซึ่งควรมีพื้นผิวที่สัมผัสกับร่างกายได้เพื่อให้บารมีของพญานาคนั้นแผ่มาสัมผัสกับผู้ที่ครอบครองได้ สามารถส่งต่อญาณและภูมิธรรมให้กันได้ ส่วนดวงแก้วนาคราช ก็มักเอาไปตั้งบูชา อธิษฐานจิต ให้บารมีแห่งพญานาคช่วยแผ่รัศมีคุ้มครองสถานที่นั้นๆให้อยู่รอดปลอดภัย พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง ประดุจบุคคลผู้ที่ได้ครอบครองนั้น มีนาคคอยอารักขาคุ้มครองป้องกัน ดังนั้นเมื่อนาคนั้นบูชาธรรม มนุษย์ผู้มีบุญบารมี จึงมักมีพยานาคคอยติดตาม ประดุจดังเทพเทวาประจำกาย เหตุเพราะนาคนั้นมีฤทธิ์เดชคอยปกป้องคุ้มครอง อีกทั้งยังเป็นภพภูมิที่มีสมบัติเยอะ ดังนั้นคนที่บูชาพญานาค จึงมักมีโชคลาภ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเหตุเพราะนาคนั้นคอยสนับสนุนช่วยเหลือ ตามกำลังบุญที่มี

เป็นคลิปที่คนกำลังแชร์สนั่นเมื่อมีพระรูปหนึ่ง ยกก้อนหินก้อนใหญ่ และอ้างว่าเป็นไข่พญานาค จากนั้นพระรูปนั้นก็เอาค้อนมาทุบก้อนหินจนแตก และเจอกับพระพุทธจิ๋วเนื้ออัญมณีสีขาวนวล และรูปปั้นพญานาคเนื้อสัมฤทธิ์ และอ้างของพวกนี้อยู่นำไข่พญานาค

ทำเอาชาวบ้านถึงกับแตกตื่นเลยทีเดียว ว่าในไข่พญานาคจะมีของพวกนี้อยู่จริง งานนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริง หรือเรื่องแหกตา เพราะดูจากคลิปแล้ว พอเห็นรูปปั้นพระ เห็นรูปปั้นพญานาคแล้ว เชื่อว่าหลายๆ คนก็ต้อง มองบน แอบยิ้มมุมปากแบบเบาๆ  

เพชรพญานาค มณีนาคา ลูกแก้วนาคราช นั้นคืออะไร ?

ภพภูมิแห่งนาคนั้น มีลักษณะของรูปลักษณ์ เป็นงูใหญ่ บนหัวมีหงอน ที่คางมีเครา ลำตัวมีเกล็ดและปลายหางมีลวดลายงดงาม มีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงตัวได้ เมื่องูนั้นมีเกล็ด ไว้ป้องกันกาย และสามารถลอกคราบได้ …. ดังนั้น “ มณีนาคา ” สัณฐานต่างๆก็คือเกล็ดตามลำตัวของพญานาค ซึ่งมีหลากหลายสี แล้วแต่บารมีของแต่ละตน เมื่อถึงวาระที่นาคนั้นพบเจอผู้ที่มีบุญบารมี หรือจะต้องสิ้นชีพลง ก็เนรมิตร่างกายถอดเกล็ด ที่เป็นเสมือนสมบัติอันล้ำค่า เพื่อมอบให้กับผู้มีบุญบารมี หรือลูกหลานที่มีความสัมพันธ์ไว้ครอบครอง ตามวาระแห่งบุญที่ได้สั่งสมมา โดยเกล็ดที่ถอดออกนั้นจะฝากไว้ในศิลาคอน เปลือกไม้ใต้น้ำ ในถ้ำ สถานที่ลึกลับ และดลจิตดลใจให้ผู้ที่มีบุญบารมีสัมพันธ์กัน ได้มาพบเจอ ดังนั้นผู้ที่ได้ครอบครองสมบัติแห่งเมืองบาดาลนั้น ไม่ใช่อัญมณีพลอยเนื้ออ่อนแต่อย่างใด …. แต่เป็น “ ธาตุกายสิทธิ์ ” ชิ้นส่วนแห่งนาค ที่มอบไว้ให้เป็นที่ระลึก สิ่งยึดเหนี่ยว เสริมสร้างญาณบารมี ให้กับผู้ที่ได้ครอบครอง

มณีนาคาสัณฐานต่างๆนั้นคือเกล็ดตามลำตัวของพญานาค ส่วนลูกแก้วนาคราช หรือ ดวงแก้วนาคราช คืออวัยวะต่างๆ ของพญานาคตนนั้นๆ ซึ่งการนำไปใช้ก็แตกต่างกันตามความเหมาะสม … เกล็ดหรือเพชรพญานาค สามารถนำไปทำเป็นเครื่องประดับติดตัวได้ ซึ่งควรมีพื้นผิวที่สัมผัสกับร่างกายได้เพื่อให้บารมีของพญานาคนั้นแผ่มาสัมผัสกับผู้ที่ครอบครองได้ สามารถส่งต่อญาณและภูมิธรรมให้กันได้ ส่วนดวงแก้วนาคราช ก็มักเอาไปตั้งบูชา อธิษฐานจิต ให้บารมีแห่งพญานาคช่วยแผ่รัศมีคุ้มครองสถานที่นั้นๆให้อยู่รอดปลอดภัย พบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรือง ประดุจบุคคลผู้ที่ได้ครอบครองนั้น มีนาคคอยอารักขาคุ้มครองป้องกัน ดังนั้นเมื่อนาคนั้นบูชาธรรม มนุษย์ผู้มีบุญบารมี จึงมักมีพยานาคคอยติดตาม ประดุจดังเทพเทวาประจำกาย เหตุเพราะนาคนั้นมีฤทธิ์เดชคอยปกป้องคุ้มครอง อีกทั้งยังเป็นภพภูมิที่มีสมบัติเยอะ ดังนั้นคนที่บูชาพญานาค จึงมักมีโชคลาภ หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเหตุเพราะนาคนั้นคอยสนับสนุนช่วยเหลือ ตามกำลังบุญที่มี