ข่าวดีสำหรับพ่อแม่ เตรียม“ลงทะเบียนรับเงินบุตร” รอบใหม่ เดือนละ 600 บาท เริ่ม 31 พ.ค.นี้

นับเป็นข่าวดีของพ่อแม่ ท่านใดที่มีน้องในครอบครัวที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ขวบ ปัจจุบันได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เพิ่มจาก 400 บาทต่อเดือน เป็น 600 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นการสนับสนุนเพื่อการเลี้ยงดู โดยคิดจากฐานรายได้เดิม 36000 บาท ขยายเป็นไม่เกิน 100000 บาทต่อปี

ช่วงที่ 1 น้องที่เกิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2558-กันยายน 2559 รายละ 400 บาท เป็นเวลา 1 ปี และในช่วงที่ 2 พ.ศ.2560-2561 เพิ่มจาก 400 บาท เป็น 600 บาทต่อคน เพิ่มจาก 1 ปี เป็น 3 ปี

ช่วงที่ 3 พ.ศ.2562 สนับสนุนเงินเพื่อการเลี้ยงดูตั้งแต่ 0-6 ปี และจากฐานรายได้เดิม 36,000 บาท ขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562

โดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด 3 กรณี

1.น้องที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2561 และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิรายเดิมจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

2.น้องที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558-30 กันยายน 2562 มีคุณสมบัติครบ แต่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อนให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น

3.น้องที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562 มาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธินับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ผู้มีสิทธิที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และผู้ที่อาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาค ให้ยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู โทร 0 2255 5850-7 ต่อ 121,122,123 ,147 และ 0 2651 6534โทรสาร 0 2253 9119

เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน

Facebook Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *